วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผลสำรวจวีซ่าพบคนไทยชอปปิงออนไลน์มากขึ้น

ตลาดสินค้าออนไลน์ของไทยเติบโต คนไทยซื้อของผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหุ้น ตั๋วเครื่องบินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การสำรวจทำโดยการสอบถามผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำจำนวน 3,156 คน ในตลาด อี-คอมเมิร์ซ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 6 แห่ง ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน และประเทศไทย เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 1,763 ดอลลาร์สหรัฐ ใน 12 เดือนที่ผ่านมาโดยกลุ่มสินค้าที่มีการใช้จ่ายออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ได้แก่ การซื้อ-ขายหุ้น ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สำหรับเว็บไซต์ที่เข้าไปดูบ่อยที่สุด ได้แก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลง หนังสือ และเว็บไซต์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการบริษัท วีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การจองตั๋วเครื่องบินโดยสาร การซื้อบริการด้านการเงิน หรือการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์กำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยจะกลายเป็นการใช้จ่ายปกติเช่นเดียวกับการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เกต ผู้บริโภคส่วนมากที่ใช้จ่ายทางออนไลน์รู้สึกสะดวกกว่าที่จะซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเปรียบเทียบกับการไปที่ร้านค้า เพราะสามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายและซื้อได้สะดวกสบายจากบ้าน

จากข้อมูลการสำรวจของวีซ่า ยังพบว่า สิ่งจูงใจหลักในการใช้จ่ายออนไลน์คือ ความสะดวกสบาย ค้นหาส่วนลดได้ง่าย สามารถซื้อได้ตลอดเวลา ค้นหาและเปรียบเทียบสินค้าได้ง่าย.
ที่มา เดลินิวส์