วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

ยอดขายรถทั่วโลก “ทาทา มอเตอร์ส” โตอีก 36%


ยอดขายรถทั่วโลก “ทาทา มอเตอร์ส” โตอีก 36% ทาทา มอเตอร์ส กรุ๊ป รายงานว่าเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทฯ สามารถจำหน่ายรถยนต์รวมทั่วโลกได้ 90,646 คัน เพิ่มขึ้น36 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นยอดจำหน่ายรถยนต์ทาทา, ทาทา แดวู, ฮิสปาโน คาร์โรเซรา, จากัวร์, แลนด์โรเวอร์ และแบรนด์อื่นๆ ที่ทาทาเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศอินเดีย ส่วนยอดจำหน่ายรวมช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่ 339,824 คัน เพิ่มขึ้น 46 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทาทาจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้ 40,576 คันในเดือนกรกฎาคม 2553 เพิ่มขึ้น 30 % จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดจำหน่ายรวมช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 151,730 คัน เพิ่มขึ้น 38 % รถยนต์นั่งมียอดจำหน่าย 50,070 คัน เพิ่มขึ้น 42 % ส่วนยอดจำหน่ายรวมในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมมีจำนวน 188,094 คัน เพิ่มขึ้น 53 %

รถยนต์นั่งของทาทาและยี่ห้ออื่นๆ ที่ทาทาจัดจำหน่าย มียอดจำหน่ายรวม 30,684 คันในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 50 % ส่วนช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมจำหน่ายได้ 111,555 คัน เพิ่มขึ้น 55 %

สำหรับรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์มียอดจำหน่ายทั่วโลก 19,386 คันในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 30 % แบ่งออกเป็นรถยนต์จากัวร์ 5,676 คัน เพิ่มขึ้น 26 % และแลนด์โรเวอร์ 13,710 คัน เพิ่มขึ้น 31% ยอดขายรวมของทั้งสองยี่ห้อช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมมีจำนวน 76,539 คัน เพิ่มขึ้น 50 % แบ่งออกเป็นจากัวร์ 21,131 คัน เพิ่มขึ้น31 % และแลนด์โรเวอร์ 55,408 คัน เพิ่มขึ้น 59 %

ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์