วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เงินเฟ้อเมษายนพุ่งสูงสุดในรอบ 15 เดือน

ของแพง

สินค้าแห่ขึ้นราคา ข้าวของแพงจัด เต็มเข็น ไข่เจียว กระเพราะ ธงฟ้า

2 พ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ เงินเฟ้อ ของไทยประจำเดือนเม.ย. 2554 อยู่ที่ระดับ 112.01 สูงขึ้น 4.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 15 เดือน ตั้งแต่เดือนม.ค. 2553 ที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 4.1%

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอุปโภคในหมวดต่างๆ ทั้ง ผักและผลไม้สูงขึ้น 6.49% อาหารสำเร็จรูปสูงขึ้น 2.58% หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้น 4.09% ไข่ไก่สูงขึ้น 11.62% เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น 3.44% และน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น 1.96% ซึ่งในเดือนเม.ย.นี้มีสินค้าปรับราคาขึ้นทั้งหมดจำนวน 198 รายการ อาทิ ผักสด ข้าว น้ำมัน ไข่ไก่ เป็นต้น ลดราคา 64 รายการ และราคาไม่เปลี่ยนแปลง 155 รายการ

ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และพลุ่มพลังงานออกจากการคำนวณ เดือนเม.ย.2554 อยู่ที่ 105.59 สูงขึ้น 2.07% เมื่อเทียบเดือนเม.ย.2553 แต่เมื่อเทียบเดือนมี.ค.2554 สูงขึ้นเพียง 0.73% ส่วนดัชนีเฉลี่ย 4 เดือน สูงขึ้น 1.62%

ขณะที่กระทรวงพาณิชน์คาดการณ์เงินเฟ้อในช่วงไตรมาส 2 น่าจะอยู่ที่ 3.45% โดยยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเตรียมตัวใช้จ่ายในการบริโภค ลงทุน และเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะเปิดเทอม จึงจะมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมาก ส่วนผลผลิตการเกษตรน้อย เกษตรกรต้องเริ่มซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นผลให้เงินเฟ้อในไตรามาส 2 จะยังอยู่ในระดับสูง แต่โดยเฉลี่ยเงิยเฟ้อเป้าหมายทั้งปีอยู่ที่ 3.2-3.7% พร้อมมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะอยู่ในเป้าหมายอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ คือ ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับติดต่อันเป็นเวลานาน ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ทำให้ต้นทุนสินค้าทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดัชนีที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ จะพยายามเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยให้มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งจะเน้นเพิ่มรายได้เกษตรกร ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหามาตรการลดค่าครองชีพประชาชน โดยส่วนหนึ่งคือ การจัดโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ เพื่อนำสินค้าราคาถูกขายตรงสู่ประชาชน ด้านอาหารสำเร็จรูปที่ราคาเพิ่มขึ้นนั้น ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ร่วมมือกับผู้ค้าอาหารสำเร็จรูป จัดเมนูอาหารจานเดียวธงฟ้าให้ประชาชน อาทิ ข้าวไข่เจียว ข้าวพัดกระเพรา

ที่มา Mthai News