วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พสกนิกรชื่นมื่น! กษัตริย์จิกมีทรงอภิเษกสมรส “เจ็ตซัน เปมา” เป็นพระราชินีภูฏาน

พสกนิกรชื่นมื่น! กษัตริย์จิกมีทรงอภิเษกสมรส “เจ็ตซัน เปมา” เป็นพระราชินีภูฏาน เอเอฟพี - สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ น.ส.เจ็ตซัน เปมา วัย 21 ปี ณ ลานพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นภายในป้อมปราการเมืองพูนาคา วันนี้ (13)

บรรยากาศพระราชพิธีอภิเษกสมรสเป็นไปอย่างเรียบง่ายและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีแห่งภูฏาน โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการระดับสูง ร่วมเป็นสักขีพยานโดยพร้อมเพรียง


ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา น.ส.เจ็ตซัน เปมา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน

จากนั้น สมเด็จพระราชิธิบดีทรงจูงพระหัตถ์พระราชินีเสด็จฯ เข้าไปยังแท่นสักการะภายในป้อมพูนาคา เพื่อทรงรับพรและประกอบพิธีสวดมนต์ตามคติทางพุทธศาสนา เนื่องในวโรกาสการสถาปนาสมเด็จพระราชินีพระองค์ใหม่

หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินี เจ็ตซัน เปมา จะเสด็จออกทักทายผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร ในพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจะเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมด้วย

รัฐบาลภูฏานจัดการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอภิเษกสมรสไปทั่วประเทศ เพื่อให้พสกนิกรกว่า 700,000 คนได้ซึมซับบรรยากาศอันน่าประทับใจกันโดยถ้วนหน้า และใน 3 วันหลังจากนี้ก็จะมีการจัดงานรื่นเริงตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ทั่วภูฏาน

ชนเผ่านอมาดส์ (Nomads) ซึ่งอาศัยอยู่ตามเขตภูเขาสูงของภูฏานเกือบตลอดทั้งปี ก็ลงมายังพื้นราบเพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิกมี เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปซึ่งมาจับจองพื้นที่ริมฝั่งถนนที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านกันตั้งแต่เช้า

เจ้าหน้าที่ภูฏานมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ และตรวจตรารถยนต์ทุกคันที่เข้ามาใกล้บริเวณพระราชพิธี หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา(10) กลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งภูฏาน (ยูอาร์เอฟบี) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายเนปาล ได้ก่อเหตุระเบิดที่ไม่รุนแรง 2 ครั้งบริเวณชายแดนภูฏานฝั่งที่ติดกับอินเดีย ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ซึ่งปกครองภูฏานมานานกว่า 100 ปี และสถาบันกษัตริย์นี้เองที่เป็นพลังสำคัญในการนำความมั่นคงมาสู่ดินแดนซึ่งเคยร้อนระอุด้วยไฟสงคราม และทำให้ภูฏานคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ท่ามกลางวงล้อมของชาติมหาอำนาจ ขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ข่าวการหมั้นหมายระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดี และ เจ็ตซัน เปมา เมื่อเดือนพฤษภาคม อาจทำให้สาวๆ ชาวไทยที่ชื่นชมในพระจริยวัตรอันงดงามต้องอกหักไปตามๆ กัน ทว่า สำหรับชาวภูฏานซึ่งรักและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งใด ประกาศดังกล่าวถือเป็นข่าวมหามงคลที่นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่พวกเขา
ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์